EU

Изследване на Horwath HTL "България - проучване на очакванията на хотелиерите", юли 2009
Изследване на Horwath HTL "Югоизточна Европа - проучване на очакванията на хотелиерите", юли 2009
Изследване на Horwath HTL "Глобално проучване на очакванията на хотелиерите", юли 2009
.
Излъчване на представител от НХМК за участие в Оценителна комисия към националния конкурс за отлична туристическа дестинация по проект EDEN, чиято тема за 2009 година е "Туризъм и защитени територии". Надсловът на българския конкурс за Отлична българска туристическа дестинация е "952 – Природата Ви приветства". Покана за включване в оценителна комисия.
=
Министерство на икономиката и енергетиката и Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия ще проведат информационни дни по четирите новообявени процедури за приемане на проекти по ОП "Конкурентоспособност" - 16.10-07.11. 2008 г.
.
Четири новообявени процедури по ОП "Конкурентоспособност"

ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПО ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАЦИИ - Приоритетна ос 1
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАЦИИ - Приоритетна ос 2 (2.1.1)
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАЦИИ - Приоритетна ос 2 (2.1.2)
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАЦИИ - Приоритетна ос 4

календар събития