Актуално

Информационният хъб за поместване на гореща информация за изменения и тълкувания на закони отнасящи се към туризма, програми на ЕС, предстоящи събития, семинари, обучения и др.

ЛОГА
Оттук може да изтеглите и да използвате за своите рекламни материали, интернет страница и където прецените, че е основателно от маркетингова гледна точка логата на НХМК и Международната хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Те ви отличават от останалите и подчертават вашето конкурентно предимство. Публикуват се винаги заедно, тъй като членството в Международната асоциация се получава чрез НХМК.


NHMC IH&RA Logos ENGversion.epsNHMC IH&RA Logos BG version.epsNHMC IH&RA Logos BG version copy.jpgNHMC IH&RA Logos ENGversion copy.jpg

календар събития