Е-ОБЯВИ

Може да публикувате безплатно: - обяви за свободни работни места в хотел и/или ресторант за всички длъжности
- обяви за търсене на работа в хотел и/или ресторант за всички длъжности
- обяви за покупка и/или продажба на оборудване и/или обзавеждане на хотели и/или ресторанти
- обяви за покупка и/или продажба на хотел и/или ресторант
- проблеми от ежедневната работа в търсене на съвети от колеги от цялата страна
- коментари, мнения и практически опит по професионални въпроси
- нови идеи за рационализация в работата и подобряване на качеството на обслужване в българските хотели и ресторанти.

В е-Обяви може да задавате и въпроси с професионална насоченост.

Всички е-Обяви се наблюдават, но не се цензурират. Моля, не изпращайте неприлични и клеветнически послания. Споменаването на търговски марки, имена на фирми, продукти или услуги е разрешено, но ще бъде ограничено дотолкова, доколкото конкретността на запитването изисква подплатяване с факти. Послания с подчертана рекламна преднамереност ще бъдат изтривани.

календар събития