членски внос

Годишен членски внос

Органинзация, която не събира членски внос, няма и да изразходва средства за вас.
Според устава (Чл. 7. (1), член на Национален Хотелиерски Мениджмънт Клуб може да бъде всяко юридическо и физическо лице, което извършва, подпомага или е съпричастно към проблемите на дейността от отрасъл "Хотели и ресторанти", споделя целите на Клуба и приема неговия устав.


Редовно членство - юридическо лице


Според устава (Чл. 8. (2), редовен член на сдружението може да стане всяко юридическо лице, което е регистрирано по законния ред да извършва стопанска дейност в областта на хотелиерството и/или ресторантьорството. Редовен член на сдружението може да стане всяко физическо лице, което е регистрирано по законния ред да извършва стопанска дейност в областта на хотелиерството и/или ресторантьорството и/или заема ръководна длъжност в предприятие, осъществяващо стопанска дейност в областта на хотелиерството и/или ресторантьорството или е студент във висше учебно заведение по специалност от областта на хотелиерството и/или ресторантьорството.

Всеки член получава конкретни ползи.

Членският внос е за календарна година - януари-декември.За апартаментен комплекс - 3 лв. за жилищна единица

За самостоятелен ресторант - 150 лв.

Редовно членство-юридическо лице за обект, който не подлежи на категоризация (резиденции, ведомствени станции) - 200 лв.

Редовно членство-физическо лице (за преподаватели) - 150 лева

Редовно членство-физическо лице (за студенти) - 80 лв. с възможност за разсрочено плащане на две вноски по 40 лв през януари и юли.


* Годишният членски внос е валиден за текущата година.
календар събития