формуляри

Стъпки за членство:
1. Попълнете и изпратете електронния формуляр за членство (единия от бутоните по-горе), в края на който са и детайлите за банков превод.
2. Изтеглете и попълнете съответните документи, в зависимост от вида на дружеството.
Изпратете ги на адрес: гр. София, 1700, ул. Акад. Борис Стефанов 2, ет. 3, офис 4.

1. Ако сте Едноличен търговец:
Молба за редовно членство


2. Ако сте ЕООД:
Молба за редовно членство
Протокол


3. Ако сте ООД:
Молба за редовно членство
Протокол


4. Ако сте АД с едностепенна форма на управление (Съвет на Директорите):
Молба за редовно членство
Протокол от решението на съвета на директорите


5. Ако сте АД с двустепенна форма на управление (Управителен съвет и Надзорен съвет):
Молба за редовно членство
Протокол от решението на управителния съвет
Протокол от решението на надзорния съвет

календар събития