управленски съвет

Управителен съвет Илиян Иванов, председател
Роден 1972 г. Притежава Магистърска степен, специалност "Туризъм" от Софийски Университет "Св. Климент Охридски". Специализира "Хотелиерски маркетинг и продажби" към Образователния Институт на Американската Хотелиерска Асоциация (AH&LA). Член на Международната асоциация на специалистите по хотелиерски маркетинг и продажби (HSMAI). Съосновател на "ТурМаркетинг" ООД и инициатор и учредител на Национален Хотелиерски Мениджмънт Клуб. Работил е като екскурзовод, администратор в хотел, управител на хотел, заемал е мениджърски позиции в представителствата на чужди компанни в София. Член на Управителния Съвет на Българската търговско-промишлена палата. Владее английски език.

Анастасия Панайотова, зам.-председател

Родена 1974 г. Притежава Магистърска степен, специалност "Международен туризъм" от Бургаски Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Специализира "Управление на ресторанти и барове" към Образователния Институт на Американската Хотелиерска Асоциация (AH&LA). Съосновател на "ТурМаркетинг" ООД и инициатор и учредител на Национален Хотелиерски Мениджмънт Клуб. Владее английски език.


Христо Каленов, член на УС

Роден 1950 г. Притежава Магистърска степен, специалност "Туризъм" от Софийски Университет "Св. Климент Охридски". През кариерата си е заемал всички възможни длъжности в хотелиерството и ресторантьорството. В момента е Изпълнителен директор на хотел "Интерростов" - гр. Плевен. Заема и длъжността Заместник-председател на Общинския съвет в гр. Плевен и Председател на Консултативния съвет по туризъм към Общинския съвет - гр. Плевен. Член на "Ротари клуб". Учредител на Национален Хотелиерски Мениджмънт Клуб. Владее немски език.


Милена Иванова, член на УС
Родена 1975 г. Притежава Магистърска степен, специалност "Маркетинг и мениджмънт" от УНСС-София. Специализира "Здравен мениджмънт" към центъра за следдипломна квалификация към УНСС-София. Инвеститор в хотели с развърната балнеология. Владее английски и немски езици.


Живко Желязков, член на УС
Роден 1968 г. Притежава Бакалавърска степен по икономика от УНСС-София. Специализира "Международен туризъм" към Института за следдипломна квалификация към УНСС-София. Управител на хотел Лозенец, София. Владее английски и руски езици.

календар събития