извадка от примерен доклад
Информация за обекта
Офис информация
Име на обекта: Ресторант “Болярска среща”
Град: Варна
Адрес: ул. Клокотница №2
Тел: 052/10-11-12
Код на посещението: #1-2-3
Код на тайния клиент: #001
Планирана дата за посещение: 22.05.2003 г.
Информация за посещението Информация за оценявания служител
Дата на посещението: 22.03.2003
Час на посещението: 20:30 ч.
Престой в обекта: 1 ч. 40 мин.
Брой на персонала, който виждате: 6
Приблизителен брой на клиентите в обекта: 25
Име: Мариана
Пол: жена
Цвят на косата, стил: светло кестенява коса, дълга до раменете
Приблизителна възраст: 21-25
Приблизителна височина в см.: 170 см.
Носи ли табелка с името си: Да
 
Сграда
Безпроблемни области
Области за подобряване
Имаше маркирани места за инвалиди. Имаше угарки от цигари около входа
Всички лампи работеха. Паркингът не беше навсякъде чист.
Музиката от заведението не се чуваше навън. Паркингът не беше навсякъде осветен.
Дръжките на вратите бяха полирани и блестящи. Служебният вход към кухнята беше затворен.
Коментар:
Рекламната табела на заведението светеше изцяло. Името на едно от ястията във външното меню беше сгрешено /талатор/. Тротоара около заведението беше чист, но имаше купчинка угарки от цигари и клечки за зъби на земята, точно пред главния вход. Служебния вход към кухнята беше открехнат и вътре се виждаха каси и разхвърляни продукти по плотовете. Уличният контейнер беше пълен, капакът беше затворен, но имаше кутии и бутилки около него. На паркинга имаше маркирани места за инвалиди, но едно BMW беше заело едно от тях, рег. № С ХХХХ ВН, което нямаше стикер за кола на инвалид. Всички лампи отвън светеха.

Общо за секцията – 73%.
 
Отговорник “Търговска зала”
Безпроблемни области
Области за подобряване
Предложиха ми бара като възможност да изчакам настаняването. Не вдигнаха телефона до третото позвъняване.
ОТЗ ме информира колко време трябва да изчакам. Поздравът по телефона не беше разбираем.
Бях поканен на масата си в рамките на предварително споменатото време. Гласът на служителя, който отговори не звучеше бодро.
На всички гости се дава меню. Не беше отговорено на всички въпроси с позитивен тон.
ОТЗ помага на сервитьорите с отсервиране на масите. ОТЗ не винаги посреща гостите.
ОТЗ се забърза към масата ми и не се опита да ме заговори.
Менютата не бяха чисти, нито в добро състояние.
На излизане ОТЗ не ми благодари за посещението.
Коментар:
Отговорникът “Търговска зала” /жена, 21-25 г., 170 см, светло кестенява коса, дълга до раменете, стройна фигура, облечена с бял пуловер и пола на шотландско каре/ от време на време заставаше на мястото за посрещане на гости, като обикновено отсервираше и почистваше масите в търговската зала. Гостите бяха поздравявани само когато отиваше до вратата. Тя поздравяваше гостите със “Здравейте, как сте?” като изчакваше запитването им. Когато нямаше такова тя питаше “Двама ли сте? Ще трябва да изчакате около половин час.” Като чуха, че трябва да изчакат, няколко двойки си тръгнаха веднага. Тя не ги покани да дойдат отново по друго време. Когато настаняваше други не им посочи къде да оставят връхните си дрехи.

Когато ни настани на масата, остави две менюта с подгънати краища и на места с мазни петна по страниците, след което тръгна без да каже нищо. След малко се върна и ни поднесе две чаши вода. На децата бяха дадени чинийки с бисквитки с една цватна страница. На две други маси даде балони. По едно време тя мина със специален стол за бебета,като го носеше с краката напред, а не с краката надолу. Така част от гостите, които седяха по масите трябваше да се отместят за да може тя да мине със стола.

Тръгнахме си в 22:10 ч. Докато тя стоеше с гръб към бара минахме покрай нея. Тя нищо не ни каза на тръгване.
календар събития