Реклама към Хотелиери и Ресторантьори

Ако сте производител, вносител, търговец или рекламна агенция и искате да информирате собственици и управители от отрасъл "Хотели и ресторанти" за ваши продукти, услуги или събития, използвайте изброените по-долу възможности.
Услугите са платени. Асоциираните членове на НХМК ползват 20% остъпка от цената на всяка услуга. Цените са с ДДС.

 

 

 

Хотелиер "Поща" - целева електронна поща - разпращане на фирмена информация до 1850 селектирани електронни адреса на собственици, изпълнителни директори и мениджъри на хотели и ресторанти от цялата страна. Размерът на разпращания файл не може да надхвърля 500 КB на един адрес за едно разпращане.

Цена
Членове - 0,60 лв/адрес
Нечленове - 0,72 лв/адрес

 

 

Хотелиер "PR" - разпращане на пиар съобщения чрез електронната база данни на асоциацията

Цена
Членове - 0,60 лв/адрес
Нечленове - 0,72 лв/адрес

 

Хотелиер "Лого" - възможност за безвъзмездно ползване на логото на асоциацията при изготвяне на фирмени материали за хотелиери и ресторантьори - брошури, бланки, пощенски пликове, визитни картички, каталози, интернет сайтове, телевизионни и радио клипове и други.

 

Хотелиер "Банер"

Банер - 120х40 пиксела, във формати gif или jpg

Цена
Членове - 480 лв/месец
Нечленове - 648 лв/месец

 

 

Хотелиер "е-Каталог" - регистрация в електронния каталог за изграждане, обзавеждане, оборудване и снабдяване на хотели и ресторанти в интернет страницата на Клуба.

 

 
 

 

календар събития