Антикризисен маркетинг на хотели

“Кризата е продуктивно състояние — стига да премахнем привкуса на катастрофа”, Макс ФришКонсултантски панел

МАРКЕТИНГ НА ХОТЕЛИ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗАПрограма
9:00-9:30
Регистрация

9:30-11:30
Ефекти от финансовата и икономическа криза в европейската и българската хотелиерска индустрия
Кризата изисква лидерски умения. 10 типични управленски грешки
Повишение мотивацията на екипа за справяне с кризата и поддържане на позитивна атмосфера в хотела Ви
Изготвяне на превантивен двугодишен маркетингов-план: основни точки
Казус-упражнение „Преоценка на Вашите целеви пазари и позициониране. Усвояване на нови ниши”. Презентация и обсъждане на решението
11:30-11:45
Индивидуална кафе-почивка

11:45-13:15
Антикризисна продуктова политика
- добавяне на стойност при константна цена
- нови креативни предложения за запълване на капацитета
Антикризисна ценова политика
- предотвратяване на дъмпинг
- оползотворяване възможностите на ценовото диференциране
- поносимо кредитиране
13:15-14:00
Индивидуален обяд

14:00-15:15
Антикризисна политика по отношение на пласментните канали
- подобрение на комуникацията и мобилизацията
- преглед на търговските условия
- нови търговски партньори
Антикризисна комуникационна политика
- реклама
- промоции
- директни продажби
- връзки с обществeността
Оползотворяване възможностите за понижение на разходите при запазване на целевото качество
Осигуряване подкрепата на кредитиращата банка
15:15-15:30
Индивидуална кафе-почивка

15:30-17:00
Пазарните сътресения са и шанс да увеличите конкурентното си предимство
Казус-упражнение „Разработване на пълна антикризисна маркетингова концепция”. Презентация и обсъждане на решението


Водещ Dipl.-Kaufm. Иво Алексиев
Между 1984 и 1999 г. живее, учи и работи в Германия, където във водещи фирми придобива първоначалния си професионален опит по маркетинг и оптимизация на продажбите.

След 1999 г. старателно адаптира своите знания и умения към условията на българския пазар. Един от основоположниците на модерния маркетинг в България.

Води тренинги на български, немски, английски и руски.Място на провеждане
Варна – 19 март 2009
София – 24 март 2009

Цена
Членове НХМК - 480 лв. без ДДС
Нечленове - 580 лв. без ДДС
Детайли за плащане
„ТурМаркетинг” ООД, „Райфайзенбанк” АД, IBAN: BG28 RZBB 9155 1060 3278 11
Ако е необходима проформа фактура, позвънете на 02/421 40 40.

Краен срок за записване 6 март 2009 г.
Провежда се при минимум 15 участника във всеки град

Reg form mart 2009.doc
календар събития