ГОДИШЕН ФОРУМ 2006

Годишен форум 2006 На 12 октовмри в Интер Експо Център, Национален хотелиерски мениджмънт клуб за четвърта поредна година проведе Годишният форум на хотелиерите и ресторантьорите, който събра близо 120 собственици и мениджъри от цялата страна. Фокусът в програмата бе „Туризъм-България-Европейски съюз”.
Най-оживени дебати предизвика темата за категоризация на туристическите обекти. Радостина Иванова, директор дирекция „Регистрация и категоризиране” към ДАТ потвърди, че тя ще продължава да се извършва от държавата и, че в стратегията за отрасъла не се предвижда създаване на система и марка за качество на обслужването. Друг извод – браншовите организации нямат ресурс да извършват категоризация, нито структурен, нито човешки, нито финансов. Нито една от асоциациите не е национално представителна, т.е. в нито една не членуват 25% от бизнеса, а какво да се говори за капацитет за категоризиране.
В темата „Държава и гостоприемство”, Красен Станчев, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, обяви, че по данни от тяхно проучване, държавата харчи 4,5 пъти по-малко средства за това, за което събира пари. По тази логика може да се направи изводът, че държавата изразходва 4,5 пъти по-малко пари за реклама на България, отколкото е събрала с такава цел чрез туристическата такса, например. Държавата печели от туризма, а ако категоризацията или която и да е държавна дейност, премине в правомощията на браншовите организации, ще печелят те, на гърба на туристическия бизнес.

По време на Годишният форум на хотелиерите се излъчи мнението, че колкото повече дейности държавата регулира:

 • - толкова повече дейности трябва да контролира,
  - толкова повече чиновници бизнесът трябва да издържа,
  - токлова по-зависим става бизнесът от чиновника,
  - толкова повече предпоставки за корупция се създават,
  - толкова повече бизнесът се занимава (или вече изобщо не се занимава) с държавата, а не с бизнес.
   


Нещо повече, наредбата за категоризация (и самото категоризиране) е неефективна за бизнеса (но според по-горе споменатото не и за държавата и нейните сателити). Тя представлява един наръчник за обзавеждане на хотел и оборудване на ресторант, без да е обвързана с цените на услугите и с качеството на обслужване. Пазарното търсене много по-точно може да даде звездите на хотелите и ресторантите.

Проучване на Национален хотелиерски мениджмънт клуб сред страните членки на ЕС установи, че категоризацията на туристически обекти е доброволна във - Великобритания, Норвегия, Австрия, Чешката република, Естония, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, а в Швеция е доброволна само за членовете на професионални организации. Задължителна е в Бенелюкс, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Малта, Полша, Потругалия, Испания, а в Дания и Швейцария – само за членуващи в асоциации.
Владимир Димитров от "Хотели Мениджмънт Холдинг" АД резюмира позицията на бизнеса за предизвикателствата пред българския туризъм на прага на членството на страната ни в ЕС. Той изнесе статистически данни за отрасъла и направи анализ на очертаващите се тенденции.

След посещението на щандовете на изложителите в международното експо за обзавеждане и оборудване на хотели и ресторанти СИХРЕ, програмата на Годишен форум 2006 продължи с презентация на Веселин Симов, Мениджър "Маркетинг и продажби" на "Рока България" АД. Той запозна аудиторията със състоянието и перспективите пред фирмите за обзавеждане и оборудване на туристическия отрасъл. Акцент в презентацията бе пазарната стойност на търговските марки и развитието на марките Лауфен, Рока и Фаянс на българския пазар.

Ради Стамболов, Заместник-председател на българското представителство на Европейската асоциация на професионалните готвачи Евроток България информира присъстващите за модерните концепции в ресторантьорството в света. Той показа филм за водещите ресторанти, техните кухни, готвачи и мениджъри и говори за проблемите в българските ресторанти - обучение на служителите, категоризацията на обектите, качество на храните и напитките, разработване на концептуални менюта и др.

Снежана Иванова, собственик на хотел "Мак" в к.к. "Златни пясъци", Надя Захариева, експерт "Хотелско кредитиране" в Българо-американска кредитна банка и Радостина Василева, заместник-председател на борда на директорите на хотел "Смолян" споделиха впечатленията си като преки участници в Първата официална делегация на български хотелиери в САЩ, която се проведе между 17 и 28 май, 2006 г. За целта Национален хотелиерски мениджмънт клуб бе подготвил 20-минутен филм, предстявящ моменти от официалната визита.Разбира се, по традиция, Годишният форум завърши с коктейл, на който бе теглена томбола. Спечелилите безплатни редовни членства за следващата 2007 г. са:

  • Ресторант "Триумф", гр. Враца
  • Виенски салон "Лъки", гр. София
  • Еф Пи Ай Интернешънъл, гр. София
календар събития