ГОДИШЕН ФОРУМ 2004

Годишен форум 2004 На 21 октомври в Интер Експо Център, гр. София се проведе Годишен форум 2004 на Национален хотелиерски мениджмънт клуб. Участие във форума взеха Димитър Хаджиниколов, зам. министър на икономиката, Божидар Божинов, председател на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/, Георги Чернев, зам. председател на БТПП, Фридрих Нийман, изп. директор на хотел Хилтън София, Лефтерис Сергидис, изп. директор на MHR Hotels and Resorts, Зениос Лукас, изп. директор на Wide Bridges и Димитър Петров, лектор на Грундфос България.
ПрограмаБожидар Божинов произнесе приветствие към участниците, в което засегна въпросите на евроинтеграцията в туризма и необходимостта от създаване на национални туристически стандарти преди приемането на България в ЕС. Като проблем председателят на БТПП отбеляза качеството на услугите и съобщи, че палатата е направила предложение пред правителството, засягащо договарянето на сезонен труд. Приоритет е и приемането на Закона за браншовите организации, който да им позволи да поемат и развият по-ефективно държавни функции в своя бранш.

Националният хотелиерски мениджмънт клуб бе отличен за активната си дейност с почетна грамота на БТПП. Асоциацията се утвърди като лидер в предлагането на специфични услуги за професионалистите от хотелиерството, ресторантьорството и техните доставчици.

В едночасовото си изказване за държавната политика в бранша зам. министър Хаджиниколов отбеляза предимствата на България като туристическа дестинация и тенденциите в бранша. Като основни проблеми той посочи инфраструктурата и квалификацията на персонала, като апелира към представителите на бранша да участват активно във формирането на държавната политика.

В своето изказване зам. председателят на БТПП Георги Чернев за първи път представи предложението за Национален туристически борд, което е обсъждано с представители на браншовите организации. Туристическият борд трябва да бъде организация на всички страни в туризма (министерство на икономиката, национално представитени организации на бизнеса, научни звена, браншови организации, регионални структури), кoито да формират политиката на туризма на национално и регионално ниво. БТПП предлага идеята за туристическия борд да се дискутира с представители от бранша.

Следвайки програмата, Илиян Иванов направи презентация за изготвяне на план за устойчиво развитие на общините като туристически дестинации. Презентацията бе подготвена специално за кметовете на общини в България, желаещи да увеличат туристите в своите региони. Клубът информира за възможността да подпомогне отделните общини с консултации и експерти от страната и от чужбина.

След едночасова почивка и разглеждане на щандовете на изложителите в Международната специализирана изложба за хотелско и ресторантско оборудване и обзавеждане и Туристическа борса 2004, форумът продължи с тясно специализираната тема на Фридрих Нийман, изп. директор на хотел Хилтън София, който изясни същността на франчайзинга направи сравнителен анализ между договора за франчайзинг и договора за мениджмънт (презентацията на английски).

Лефтерис Сергидис, изп. директор на MHR Hotels and Resorts пристигна в България по покана на Хотелиерския Клуб за да представи различните решения в областта на хотелския маркетинг и продажби. Ако желаете да видите презентацията на MHR Hotels and Resorts, моля натиснете тук. /Презентацията ще бъде публикувана веднага след получаването и от лектора/.

Въпреки, че не бе предвидено по програма, презентация направи и Зениос Лукас, изп. директор на гръцката консултантска компания Wide Bridges. Той представи резултати от пазарни изследвания касаещи факторите, определящи избора на хотел от потенциалните гости. Лукас говори за очакванията и нагласите на съвременните пътници и анализ на различни поведенчески типове. Ако желаете да разгледате презентацията на Wide Bridges моля натиснете тук. /Презентацията ще бъде публикувана веднага след предоставянето и от лектора/.

Последното изказване по програма бе на Димитър Петров, лектор от Грундфос България, който информира аудиторията за възможностите за подобряване на енергийната ефективност на хотелите чрез оптимизиране на помпените им системи. Той предложи на всички заинтересовани хотелиери, екипът на Грундфос България да направи безплатни замервания на показателите на помпените им системи и да направи своите препоръки към тях. Презентацията на г-н Петров можете да разгледате ако натиснете тук.

По време на заключителния коктейл Атанас Ташков, собственик на бутиковата изба Вила Любимец и Вила Хисар поздрави гостите и проведе дегустация на първите реколти бяло вино /сортове Шардоне и Совиньон блан/ с изключителни вкусови качества и уникалното червено вино /сорт Мерло/ със загадъчен аромат.

Програмата продължи с тегленето на томбола с награден фонд три безплатни редовни и три безплатни асоциирани членства в национален хотелиерски мениджмънт клуб за 2005-та година. Илиян Иванов, председател на Клуба изтегли печелившите.

Редовно членство:

1. Хотел "Олимп" - гр. Велинград
2. Хотел "Мег" - гр. София
3. Хотел "Смолян" - гр. Смолян

Асоциирано членство:

1. "Томеко" ООД - гр. София
2. "Елидис" ООД - гр. София
3. "Лъки полюс" ООД - гр. Варна

календар събития