Семинари

Семинари За периода 2003-2007 г., Национален хотелиерски мениджмънт клуб проведе над 25 семинара по съвременно хотелско управление, водени от чуждестранни и български лектори. Благодарение на революционното развитие на информационните технологии, през 2008 г. асоциацията въведе нова по-удобна, спестяваща време и средства форма на обучение - уебинари (семинари и конференции през интернет). Системата е достъпна само за членове на НХМК, без допълнително заплащане.Предимства на обученията:

 • разглежданите теми са изцяло практически насочени, като от 2003 г. са включени и казуси от практиката, които се дискутират от участниците
 • дискутираните теми са конкретни - на ниво хотел и ресторант, а не общи за туризма
 • лекторите познават особеностите на българския пазар
 • включени са теми, засягащи маркетинга и продажбите, оперативното управление на хотели и ресторанти, дизайн, компютърни технологии, управление на персонала и др.
 • участниците пестят време и получават полезна информация на достъпна цена
 • семинарите се провеждат във висококатегорийни хотелски комплекси
 • на лице са възможности за контакти с колеги от цялата страна.


Разглеждани теми:


 
   • Как да привлечем повече гости?
   • Маркетинг планът – основа на вашите продажби
   • Как да увеличим приходите от ресторанта?
    Разработване на професионално меню
   • Как да намалим разходите за труд?
    Оптимизиране на разходите за труд
   • Как да подобрим мотивацията на персонала?
    Мотивиране на персонала чрез различни стилове на управление
   • Как да открием и предотвратим кражби от оборота?
   • Подбор и селекция на персонал за хотели и ресторанти
   • Как да подберем и привлечем нови клиенти за хотела/ресторанта?
    Подготовка на директни продажби
   • Как да представим хотела или ресторанта си пред потенциален клиент? Провеждане на професионална презентация
   • Системи за сигурност за хотели и хотелски комплекси
   • Оперативно бюджетиране за ресторанти и барове за нефинансисти
   • Анализ на границата на рентабилност
 • Отзивикалендар събития